A+HELP s.r.o.
Bělokozly 58, 285 06 Sázava
feldman@ahelp.cz, +420 605 245 916
UMÍME, MŮŽEME A CHCEME POSKYTOVAT SLUŽBY SPRÁVNĚ, LEVNĚ A RYCHLE.
HOME
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
PORADENSTVÍ
INFORMATIKA
PERSONALISTIKA
MZDY
ÚČETNICTVÍ
DANĚ
AUDITY
ARCHIVNICTVÍ
OSTATNÍ
Poskytované služby v oblasti "ÚČETNICTVÍ" zahrnují zejména:
kódobsah
PS51
 • zpracování a nastavení parametrů účetnictví na dané účetní období
 • zaúčtování všech účetních dokladů dodaných klientem (i po střediscích)
 • zpracování hlavní účetní knihy a účetního deníku
 • vedení pokladní knihy a knihy pohledávek a závazků
 • vedení evidence (nebo dohled) nad tokem materiálu a zboží
 • zpracování výkazů pro management (týdně saldokonta odběratelů a dodavatelů, měsíčně účetní uzávěrky apod.)
 • konzultace pro management a konzultace pro zaměstnance klienta, pokud pořizují prvotní doklady (vystavují faktury a vedou pokladnu)
PS52
 • vystavování daňových dokladů (faktur) dle podkladů od klienta
PS53
 • vedení majetkové agendy (zařazení, odpisy a vyřazení majetku)
PS54
 • zajištění platebního styku - úhrada závazků dle pokynů klienta
 • vyhodnocování splatnosti pohledávek a zajištění jejich vymáhání
PS55
 • příprava podkladů k provedení fyzických inventur (majetku a zásob)
 • zpracování dokladových inventur (zůstatků na jednotlivých účtech)
 • zpracování řádné (mimořádné) účetní závěrky v úplném rozsahu
PS56
 • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
PS57
 • zpracování veškerých účetních směrnic (nebo spolupráce při jejich tvorbě)
PS58
 • asistence při kontrolách na FÚ
PS59
 • zastupování klienta na základě plné moci při kontrolách na FÚ