A+HELP s.r.o.
Bělokozly 58, 285 06 Sázava
feldman@ahelp.cz, +420 605 245 916
UMÍME, MŮŽEME A CHCEME POSKYTOVAT SLUŽBY SPRÁVNĚ, LEVNĚ A RYCHLE.
HOME
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
PORADENSTVÍ
INFORMATIKA
PERSONALISTIKA
MZDY
ÚČETNICTVÍ
DANĚ
AUDITY
ARCHIVNICTVÍ
OSTATNÍ
Poskytované služby v oblasti "PORADENSTVÍ" zahrnují zejména:
kódobsah
PS11
  • organizační a ekonomické poradenství zaměřené na poskytování analytických, metodických a implamentačních služeb klientům v oblastech: řízení, marketing, obchod, logistika, ekonomika ad. (např. projekty: tvorba strategie, stanovení cílů, zpracování podnikatelských záměrů, pomoc při fúzích a akvizicích, zavedení podnikového plánování, reorganizace a optimalizace procesů, zvýšení obratu a produktivity, snížení zásob a nákladů, řešení krizového vývoje ad.)
PS12
  • zavedení finančního a logistického controllingu, zpracování standardních a specializovaných ekonomických analýz