A+HELP s.r.o.
Bělokozly 58, 285 06 Sázava
feldman@ahelp.cz, +420 605 245 916
UMÍME, MŮŽEME A CHCEME POSKYTOVAT SLUŽBY SPRÁVNĚ, LEVNĚ A RYCHLE.
HOME
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
PORADENSTVÍ
INFORMATIKA
PERSONALISTIKA
MZDY
ÚČETNICTVÍ
DANĚ
AUDITY
ARCHIVNICTVÍ
OSTATNÍ
Poskytované služby v oblasti "PERSONALISTIKA" zahrnují zejména:
kódobsah
PS31
 • vedení předepsané personální evidence (osobních spisů)
 • zajištění veškerých činností souvisejích s uzavíráním, změnami a ukončováním hlavního a vedlejšího pracovního poměru
 • zpracování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • zpracování mzdových výměrů
PS32
 • zpracování přihlášek a odhlášek organizace a zaměstnanců u FÚ, SSZ a ZP
PS33
 • zpracování dohod o hmotné odpovědnosti a dohod o společné hmotné odpovědnosti
PS35
 • zajišťování odborných školení pro zaměstnance
PS36
 • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
PS37
 • zpracování organizačního a pracovního řádu (nebo spolupráce při jeho tvorbě)
PS38
 • asistence při kontrolách na FÚ, SSZ a ZP
PS39
 • zastupování klienta na základě plné moci při kontrolách na FÚ, SSZ a ZP