A+HELP s.r.o.
Bělokozly 58, 285 06 Sázava
feldman@ahelp.cz, +420 605 245 916
UMÍME, MŮŽEME A CHCEME POSKYTOVAT SLUŽBY SPRÁVNĚ, LEVNĚ A RYCHLE.
HOME
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
PORADENSTVÍ
INFORMATIKA
PERSONALISTIKA
MZDY
ÚČETNICTVÍ
DANĚ
AUDITY
ARCHIVNICTVÍ
OSTATNÍ
Poskytované služby v oblasti "OSTATNÍ" zahrnují zejména:
kódobsah
PS91
  • rekonstrukce účetní a mzdové agendy
PS92
  • zajištění administrativních činností (např. zpracování výroční zprávy a stanoviska dozorčí rady k účetní závěrce, zastupování před živnostenským úřadem, zpracování návrhu na konkurs ad.)
PS93
  • zajištění různých ekonomických činností (např. zpracování a vyhodnocování finančních plánů , zpracování návrhů na poskytnutí úvěru a zprostředkování úvěru nebo leasingu aj.)
PS94
  • zajištění služeb notáře (např. pomoc při založení obchodní společnosti - sepsání veškerých potřebných dokumentů, organizace valných hromad)
PS95
  • zajištění služeb advokáta (např. pomoc při zpracování návrhů na zápisy do obchodního rejstříku, vedení obchodních a pracovně právních sporů)
PS99
  • zprostředkování ostatních služeb (např. prodej a koupě pohledávek, zajištění dražeb, znaleckých posudků atd.)