A+HELP s.r.o.
Bělokozly 58, 285 06 Sázava
feldman@ahelp.cz, +420 605 245 916
UMÍME, MŮŽEME A CHCEME POSKYTOVAT SLUŽBY SPRÁVNĚ, LEVNĚ A RYCHLE.
HOME
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
PORADENSTVÍ
INFORMATIKA
PERSONALISTIKA
MZDY
ÚČETNICTVÍ
DANĚ
AUDITY
ARCHIVNICTVÍ
OSTATNÍ
Poskytované služby v oblasti "MZDY" zahrnují zejména:
kódobsah
PS41
  • zpracování mezd, výplatních lístků a hromadného příkazu k úhradě mezd
  • zpracování odvodů z mezd, přehledů vyměřovacích základů, přehledů o platbách pojistného a příkazů k úhradě odvodů pro FÚ, SSZ a ZP
  • zpracování výše pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním ůrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa pojišťovna a.s.) a příkazu k úhradě pojistného
PS42
  • zpracování mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení
PS43
  • zpracování zápočtových listů a potvrzení o zdanitelných příjmech
PS44
  • zpracování vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů
PS46
  • zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
PS47
  • zpracování mzdového předpisu (nebo spolupráce při jeho tvorbě)
PS48
  • asistence při kontrolách na FÚ, SSZ a ZP
PS49
  • zastupování klienta na základě plné moci při kontrolách na FÚ, SSZ a ZP