A+HELP s.r.o.
Bělokozly 58, 285 06 Sázava
feldman@ahelp.cz, +420 605 245 916
UMÍME, MŮŽEME A CHCEME POSKYTOVAT SLUŽBY SPRÁVNĚ, LEVNĚ A RYCHLE.
HOME
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
PORADENSTVÍ
INFORMATIKA
PERSONALISTIKA
MZDY
ÚČETNICTVÍ
DANĚ
AUDITY
ARCHIVNICTVÍ
OSTATNÍ
Poskytované služby v oblasti "DANĚ" zahrnují zejména:
kódobsah
PS61
  • zpracování všech druhů daňových přiznání, zejména zpracování: přiznání k dani z příjmů, k dani z přidané hodnoty, k dani spotřební, k dani silniční, k dani z nemovitosti a k dani z převodu nemovitostí
  • sledování termínů pro podání přiznání k jednotlivým daním, včetně termínů splatností daní a splatností záloh
PS62
  • posuzování daňové situace, daňové plánování a daňová optimalizace
  • daňové konzultace pro management
PS67
  • zpracování přehledů individuálních podnikatelů pro SSZ a ZP
PS68
  • asistence při kontrolách na FÚ
PS69
  • zastupování klienta na základě plné moci při kontrolách na FÚ