A+HELP s.r.o.
Bělokozly 58, 285 06 Sázava
feldman@ahelp.cz, +420 605 245 916
UMÍME, MŮŽEME A CHCEME POSKYTOVAT SLUŽBY SPRÁVNĚ, LEVNĚ A RYCHLE.
HOME
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
PORADENSTVÍ
INFORMATIKA
PERSONALISTIKA
MZDY
ÚČETNICTVÍ
DANĚ
AUDITY
ARCHIVNICTVÍ
OSTATNÍ
Poskytované služby v oblasti "ARCHIVNICTVÍ" zahrnují zejména:
kódobsah
PS86
  • zpracování vnitřní směrnice ke spisové a archivní službě
PS89
  • zpracování návrhu na skartaci a po jeho schválení klientem - skartace těch písemností, jež dále nepodléhají archivaci (3 roky = pomocné písemnosti, 5 let = účetní doklady bez DPH, bankovní výpisy, korespondence a ostatní písemnosti, 10 let = doklady k výpočtu DPH, hlavní knihy, účetní deníky, daňová přiznání, celní doklady, protokoly o kontrolách, nemocenské a zdravotní pojištění, 45 let = mzdové listy a osobní spisy)